İTKİB Genel Sekreterliği'nden 21.4.2017 tarihli ve 2896 sayılı gelen yazı aynen aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunarız.

 

"Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır
tarafından uygulanmakta olan üretici kayıt sistemine ilişkin 28-30 Mart 2017 tarihlerinde
düzenlenen ‘Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi Toplantısı’
çerçevesinde Mısırlı yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
Bahse konu görüşmelerde gerekli belgeleri hazırlayıp başvurularını yapmış olmalarına
rağmen kayıt sürecini tamamlayamayan firmaların listelerinin Mısır tarafına iletilmesine
rağmen uygulamada bir iyileşme olmadığı ve Mısırlı yetkililerin konu hakkında
bilgilendirildikleri belirtilmektedir.
Bu kapsamda, sorunun çözülmesini teminen, varsa başvurularını yapmış ancak Mısır
tarafından kaynaklanan sorunlar nedeniyle sisteme kayıt yaptıramamış üye firmalarınızın 24
Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin
konfeksiyonarge@itkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesini rica ederim."